Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI
Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu 
(KOV-KOM) Başkanı
Süreçleri tasarlamak, öğrenci/personelin 
öğrenime/göreve  başlama  kararını 
vermek,  COVİD-19  izlem  formlarını 
takip etmek
Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu 
(KOV-KOM)  Personelden Sorumlu Kişi 
Pozitif, yakın temaslı, temaslı personeli 
yönetime bildirmek, personelin semptom 
takibini  yapmak,  bulaş  için  gerekli 
tedbirleri almak 
Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu 
(KOV-KOM)  Öğrenciden Sorumlu Kişi 
Pozitif, yakın temaslı, temaslı öğrenciyi 
yönetime bildirmek, öğrencinin semptom 
takibini  yapmak,  bulaş  için  gerekli 
tedbirleri  almak,  COVİD-19 semptom 
izlem formunu doldurmak 
Akademik Danışman Pozitif, yakın temaslı, temaslı öğrenciyi, 
Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu 
(KOV-KOM)  Öğrenciden Sorumlu Kişiye 
bildirmek 
Memur Sekreterya işlerini yürütmek ve komisyon 
başkanı  tarafından  verilen  görevleri 
yapmak.