BOZOK ÜNİVERSİTESİ

GAZETECİLİK

 

Gazetecilik bölümünün temel amacı; gazeteciliğin farklı alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları ve uygulamaları tam manasıyla kavrayan, alandaki mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek uygulamaya aktarabilen, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Gazetecilik bölümü mezunları,  her tür medya ortamında muhabir, foto-muhabiri, editör, araştırmacı ve bağımsız metin yazarı olarak çalışabilmektedir. Programı bitirenler, radyolarda, televizyonlarda, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde ve özellikle de basılı ve çevrimiçi gazetelerde istihdam olanağı elde edebilmektedir.

Bölümde, Genel Gazetecilik, Basın Yayın Tekniği, Basın Yayın İşletmeciliği Anabilim Dalları bulunmaktadır.

 

GAZETECİLİK