BOZOK ÜNİVERSİTESİ

GAZETECİLİK

       Bölümün amacı , haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar bütün aşamaları geniş   bir şekilde işleyip bu yönde eleman yetiştirmektir.Bu programı düşünen kişilerin meraklı,girişken,iyi bir gözlemci olmaları beklenir.Yabancı dil bilmeleri ise  iş imkanını daha da arttırır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler  yerel, ulusal basın kuruluşlarında muhabir olabilme imkanına sahiptir. Gazetelerde muhabir olanlar  bilgi toplayıp bunları haberleştirerek vatandaşlara açık, kısa ve ilgi çekici bir biçimde sunar.Muhabirler belli bir alana yönelerek o alanda  alanda uzmanlaşabilirler (spor muhabiri, polis-adliye  muhabirliği,foto muhabiri vb.).
     Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir.Alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalamayacağı söylenebilir.Meslek fedakarlığı gerektirdiği için muhabirler evlerinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendilerini tehlikeye atmak durumunda kalabilirler. Bölüm içerisinde  Genel Gazetecilik, Basın Yayın Tekniği, Basın Yayın İşletmeciliği Anabilim Dallları bulunmaktadır.

GAZETECİLİK