BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ

Edibe Betül KARBAY

Arş. Gör. Edibe Betül KARBAY

İletişim Bilimleri

ÖYP kapsamında Galatasaray Üniversitesinde Görevlendirme  

Dahili:

Erhan ÖZCAN

Arş. Gör. Erhan ÖZCAN

İletişim Bilimleri

ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesinde Görevlendirme  

Dahili:

Filiz GÜNDÜZ

Arş. Gör. Filiz GÜNDÜZ

İletişim Bilimleri

ÖYP kapsamında Marmara Üniversitesinde Görevlendirme  

Dahili:

Nasıf Ali ÜNÜGÜR

Arş. Gör. Nasıf Ali ÜNÜGÜR

İletişim Bilimleri

ÖYP kapsamında Anadolu Üniversitesinde Görevlendirme  

Dahili:

Tuğrul ÇOMU

Arş. Gör. Tuğrul ÇOMU

İletişim Bilimleri

ÖYP kapsamında Ankara Üniversitesinde Görevlendirme  

Dahili:

İLETİŞİM BİLİMLERİ