BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ

       İletişim Bilimleri Programının amacı, basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık turizm gibi kitleye yönelik alanlarda eleman yetiştirmektir. Bölüm mezunlarından, çeşitli örgütlerdeki iletişimle ilgili sorunları çözümlemeleri, bu sorunlara işlevsel çözümler üretmeleri, çözüme yönelik uygun ortamlar geliştirmeleri, geliştirdikleri iletişim stratejilerini uygulamaları ve uygulamaların etkililik ve verimliliğini değerlendirmeleri beklenmektedir.Bölüm içerisinde İletişim Tasarımı, Medya Çalışmaları, Araştırma Yöntemleri,Toplum ve İletişim, Kültürlerarası İletişim Anabilim Dalları bulunmaktadır.

 

İLETİŞİM BİLİMLERİ