BOZOK ÜNİVERSİTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

           Radyo, televizyon ve sinema sektörüne eleman yetiştiren  program, iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte  bu mesleğe olan gereksinimi günden güne arttıracaktır. Bölümden mezun olanlar AA, TRT, özel radyo ve televizyonlar, video ve reklam şirketleri, yerli ve yabancı haber ajanslarında görev alabilirler. Mezunlar, yönetmen,yapımcı,kameraman,senarist gibi meslek alanlarında yetiştirilerek sektörde istihdam edilmesi sağlanır. Meslek yaratıcı, titiz, düzenli ve disiplinli olmayı gerektirir. Meslekte ilerleme yaratıcılıkla mümkün olur. Ayrıca mezunlar lisansüstü eğitimlerine devam ederek yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak görev yapabilirler. Bölüm içerisinde Radyo-Televizyon,Sinema, Bilişim ve Enformasyon Anabilim Dalları bulunmaktadır

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA