BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dekan V.

Prof. Dr. Hikmet Şelli AYBAR