BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Misyonumuz

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin misyonu, toplumsal konulara duyarlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, etik ilkelerden asla ödün vermeyen, alanıyla ilgili uzmanlık ve teknik bilgilere sahip ve evrensel düzeyde araştırma yapabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin vizyonu, nitelikli eğitim programları, eğitim amaçlarına ve çağın gereklerine uygun teknik altyapı ve uzman öğretim kadrosu ile başarılı ve donanımlı öğrenciler yetiştirip alanında kabul gören bir fakülte olmak.