BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

    İletişim, bilgi, medya çağı diye tanımlanan ve hızla değişen kitle iletişim araçları sayesinde gündemin sürekli değiştiği, en önemlisi de belirlendiği bir dönemde yaşıyoruz. Bozok Üniversitesi'de böylesine dinamik bir sektörde rekabet edebilecek, toplumu olumlu yönlendirebilecek, yerel değerlerden yola çıkarak evrensel değerleri yakalayan,  yetkin ve donanımlı iletişimciler yetiştirmek üzere İletişim Fakültesi’ni kurdu.  
    
   Fakültemiz Bakanlar Kurulu‘nun 2009/14641 karar sayısı gereğince 2.2.2009 tarihinde kurulmuştur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 22.02.2010 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla İletişim Bilimleri ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri açılmıştır. Daha sonra 28.06.2012 tarih ve 28237 sayılı YÖK  kararıyla Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümleri açılmıştır.
   Öğrenci alımına henüz başlanmayan fakültemizde 3 öğretim üyesi, 20 öğretim elemanı bulunmaktadır. Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binası'nda bulunan  fakültemizde akademik alt yapı oluşturulmaya devam edilmektedir.