Yozgat Bozok Üniversitesi

İDARİ PERSONEL

SUAT İMAMOĞLU

FAKÜLTE SEKRETERİ V.
suat.imamoglu@bozok.edu.tr
Dahili :1252

İdari

REVZAN AYDOĞAN GÜZÜNKE

MEMUR

Dahili :

İdari

OSMAN KÖSE

MEMUR

Dahili :

İdari

HALİL İBRAHİM ALTINOK

TEKNİKER
ibrahim.altinok@bozok.edu.tr
Dahili :1982

İdari

SAMET ULUTÜRK

TEKNİKER
samet@bozok.edu.tr
Dahili :1132

İdari

Personel Özlük Otomasyonu